Đào Tạo SEO là gì? những nhóm chính trong Search Engine Optimization

Đào Tạo SEO là gì?

đào tạo seo là gì

Đào tạo SEO giúp cải thiện thứ hạn bài viết của bạn trong công cụ tìm kiếm SEO được viết tắt của từ “Search Engine Optimization” hay gọi tiếng Việt là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. SEO rất rộng và thay đổi theo thời gian vì các công cụ tìm kiếm thay đổi thuật toán của họ kịp thời để đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng. Vì vậy, bạn phải tự cập nhật cho phù hợp. Chúng ta có thể định nghĩa nó bằng nhiều cách.

Theo dữ liệu của công cụ tìm kiếm: thì đó là quá trình nhận lưu lượng truy cập từ các kết quả tìm kiếm người dùng, miễn phí, cơ sở dữ liệu, biên tập viên trực tuyến trên các công cụ tìm kiếm.

Theo MOZ: SEO là cách tăng số lượng và chất lượng lưu lượng truy cập vào trang website của bạn thông qua kết quả của công cụ tìm kiếm không phải trả tiền.

Theo Wikipedia: SEO là quá trình ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của trang website trong kết quả của công cụ tìm kiếm, thường được gọi là kết quả “tự nhiên tốt nhất cho nhu cầu của người dùng”.

Có 2 nhóm chính trong SEO:

  • SEO On-page: Các yếu tố xếp hạng tìm kiếm trên trang là những yếu tố gần như hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của một seoer.
  • SEO Off-Page: Các yếu tố xếp hạng Off-Page là những yếu tố mà các các seoer không trực tiếp kiểm soát.

Mặc dù, có một số kỹ thuật mà các công cụ tìm kiếm coi là mũ đen, hay spam, điều này có thể khiến các trang của bạn bị phạt hoặc tệ hơn là bị cấm hoàn toàn khỏi các công cụ tìm kiếm.

Trong một số trường hợp, Google đã cấm hoàn toàn một số trang web vì họ đang sử dụng các kỹ thuật mũ đen.

Các thuật toán công cụ tìm kiếm thay đổi thường xuyên và các chiến thuật SEO phát triển để đáp ứng với những thay đổi đó. Vì vậy, nếu ai đó đang cung cấp cho bạn lời khuyên SEO mà bạn không cảm thấy hoàn toàn đúng, Hãy đến với chúng tôi để có lời khuyên cơ bản hơn cũng như những kiến thức chuyên sâu hơn, Bạn nên tham khảo các khóa học đào tạo seo tại SEOSFT để hiểu hơn về tuần hoàn các yếu tố trong quá trình triển khai 1 dự án SEO.

Xem thêm: Đào Tạo SEO Tại Quảng Ngãi