Đào Tạo SEO Giá Rẻ với Khóa Học Auto SEO online năm 2020

Đào Tạo SEO Giá Rẻ

đào tạo seo giá rẻ

Trung tâm SEOSFT cung cấp các khóa đào tạo SEO giá rẻ và miễn phí cho học viên online. Đối với điều này mỗi học sinh cần phải thực hiện viết 5 bài viết như là bài tập cho mỗi phần

Chương trình đào tạo SEO giá rẻ có 12 phần chính

Phần 1: Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

 1. Công cụ tìm kiếm tối ưu hóa là gì
 2. SERP-Trang kết quả công cụ tìm kiếm
 3. SEO Whitehat và Blackhat
 4. Yếu tố SEO On Page.
 5. Yếu tố SEO Off Page

Phần 2: Trình kiểm tra coppy content

 1. com cho Trình kiểm tra nội dung độc đáo
 2. google.com cho Trình kiểm tra hình ảnh độc đáo
 3. com/plagiarism-checker cho Trình kiểm tra nội dung độc đáo
 4. Bài tập – Viết ít nhất 5 bài so với bắt đầu Phần tiếp theo

Phần 3: Nghiên cứu từ khóa

 1. Khó khăn từ khóa
 2. Từ khóa ăn phantom key world là gì?
 3. Khối lượng tìm kiếm từ khóa, CPC, v.v.
 4. Kwfinder / Keyword Revealer / Google Adwords Keyword Planner Tool.
 5. Sử dụng từ khóa đuôi dài.
 6. Mật độ từ khóa
 7. Nhồi nhét từ khóa
 8. Làm việc tại nhà – Viết ít nhất 5 bài so với bắt đầu Phần tiếp theo

Phần 4: Thủ tục viết bài được tối ưu hóa

 1. Xuất bản một bài viết được tối ưu hóa mới
 2. Viết tiêu đề Meta được tối ưu hóa cho bài viết
 3. Permalink ngắn với từ khóa
 4. Viết Mô tả Meta được tối ưu hóa cho bài viết
 5. Viết thẻ được tối ưu hóa H2, H3, B, I cho bài viết
 6. Thêm thẻ tối ưu hóa cho bài viết
 7. Thêm danh mục tối ưu hóa cho bài viết
 8. Bài tập – Viết ít nhất 5 bài so với bắt đầu Phần tiếp theo

Phần 5: Thủ tục đính kèm hình ảnh được tối ưu hóa

 1. Kiểm tra và đảm bảo hình ảnh độc đáo trực tuyến
 2. Chèn hình ảnh được tối ưu hóa
 3. Viết tên hình ảnh được tối ưu hóa
 4. Viết thẻ ALT hình ảnh được tối ưu hóa
 5. Viết hình ảnh tối ưu Mô tả
 6. Bài tập – Viết ít nhất 5 bài so với bắt đầu Phần tiếp theo

Phần 6: Công cụ quản trị trang web của Google

 1. Sơ đồ trang web là gì.
 2. Gửi tệp XML Sơ đồ trang web vào Google Search Engine
 3. Gửi tệp XML Sơ đồ trang web vào Yahoo Search Engine
 4. Gửi tệp XML Sơ đồ trang web vào Công cụ Tìm kiếm Yandex
 5. Bài tập – Viết ít nhất 5 bài so với bắt đầu Phần tiếp theo

Phần 7: Xếp hạng và điểm số trang web kiểm toán

 1. Kiểm toán trang web bằng các công cụ SEO khác nhau.
 2. Gửi trang web trên các Công cụ tìm kiếm khác nhau.
 3. Bài tập – Viết ít nhất 5 bài so với bắt đầu Phần tiếp theo

Phần 8: Liên kết Backlink và internallink

 1. Xây dựng liên kết hoặc backlinks là gì.
 2. Bình luận blog
 3. Bài đăng của khách
 4. Liên kết đối ứng.
 5. Liên kết trong nước
 6. Liên kết ngoài
 7. Liên kết nội bộ
 8. Liên kết Nofollow
 9. Liên kết Dofollow
 10. Cách xấu để xây dựng liên kết
 11. Kiểm tra với alexa.com/siteinfo/autogarment.com
 12. Bài tập – Viết ít nhất 5 bài so với bắt đầu Phần tiếp theo

Phần 9: Tiếp thị truyền thông xã hội

 1. Chia sẻ bài đăng trên trang Facebook
 2. Chia sẻ bài đăng trong nhóm Facebook
 3. Chia sẻ bài đăng trên trang kinh doanh LinkedIn
 4. Chia sẻ bài đăng trên Twitter
 5. Chia sẻ bài đăng trên trang Instagram
 6. Chia sẻ bài đăng trên Pinterest Board
 7. Chia sẻ bài đăng trên trang Reddit
 8. Bài tập – Viết ít nhất 5 bài so với bắt đầu Phần tiếp theo

Phần 10: Công cụ tìm kiếm Crawlers & Bots

 1. Định cấu hình Robots.txt
 2. Định cấu hình Ads.txt
 3. Bài tập – Viết ít nhất 5 bài so với bắt đầu Phần tiếp theo

Phần 11: Meta cho trang web

 1. Tác giả Meta
 2. Công cụ quản trị trang web của Google
 3. Công cụ Google Analytics
 4. Bài tập – Viết ít nhất 5 bài so với bắt đầu Phần tiếp theo

Phần 12: Web 2.0 / Viết blog

 • Cách tạo một trang web trong blogspot.com
 • Cách tạo một trang web trong wordpress.com
 • Cách tạo một trang web trong weebly.com

Phần 13: Nhiệm vụ hỗ trợ

 1. Cách sử dụng Dropbox
 2. Cách sử dụng Bảng tính Google
 3. Cách sử dụng Trình ghi màn hình Icecream
 4. Cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop
 5. Cách sử dụng Trình xem nhóm
 6. Cài đặt Ad Block Plus hoặc các công cụ khác để dừng quảng cáo hiển thị
 7. Bài tập – Viết ít nhất 5 bài so với bắt đầu Phần tiếp theo

Lợi ích sau chương trình đào tạo seo giá rẻ

Sau khi hoàn thành khóa học trên, bạn sẽ nhận được lợi thế dưới đây

 • Chứng chỉ cấp
 • Cơ sở thực tập về marketing digital
 • Làm tự do những dự án của mình
 • Bắt đầu Google Adsense
 • Vị trí công việc cao hơn hiện tại.

Xem thêm: Trung tâm đào tạo SEO Manager TPHCM